U heeft van uw huisarts of de praktijkondersteuner een verwijzing gekregen voor psychologische behandeling. Uw huisarts heeft hierbij de rol van "regisseur" van uw behandelingen. Dit houdt in dat een specialist, bedrijfsarts of eerstelijns-psycholoog meestal niet meer rechtstreeks kan verwijzen, maar wel de huisarts kan adviseren. De huisarts maakt een inschatting of u een verwijzing nodig heeft voor basis GGZ of specialistische GGZ. De keuze hiertussen hangt af van de duur en het verloop van uw klachten, de ernst, de complexiteit en het risico. In de verwijsbrief wordt een voorlopige diagnose benoemd (volgens het diagnostische systeem DSM V). Vervolgens kunt u zich bij mij aanmelden (zie ook button contact).

In een telefoongesprek wordt dan een eerste inschatting van uw klachten en problemen gemaakt. Daarna vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Hierin ordenen we uw klachten, uw problemen en het verloop hiervan. U kunt vragen stellen en zich een beeld van mij vormen. Ook krijgt u aanvullende informatie over de gang van zaken en leggen we afspraken vast in een zorgovereenkomst. In een tweede en e.v. derde gesprek worden uw problemen verder uitgediept en is er aandacht voor uw ontwikkelingsgeschiedenis. Vervolgens worden de diagnose en het behandeladvies besproken.

Mocht in de intake blijken dat u met uw klachten en problemen bij mij niet op de juiste plek bent, dan zal ik dit met u bespreken en u adviseren over een passend alternatief.

Als u het behandeltraject bij mij vervolgt worden de afspraken over de behandeling vastgelegd in een behandelplan, met daarin uw diagnose, doelstellingen, de gekozen behandelmethode en evaluatie momenten. Ook bespreken we wat u kunt verwachten m.b.t. de duur van de behandeling. Tijdens en aan het eind van de behandeling kunnen (online) vragenlijsten worden gebruikt om uw behandeling te evalueren.

Na afsluiting van de intake en bij afronding van de behandeling stuur ik een verslag naar uw huisarts c.q. de verwijzer.

Ik werk kort waar mogelijk, en langer waar dit nodig is.

Het behandelplan wordt opgesteld in samenspraak mét u, op maat vóór u. Afhankelijk van uw hulpvraag bepalen we samen de aanpak. Wilt u zich richten op vermindering van uw klachten, en snel de draad van het leven weer oppakken, dan past een klachtgerichte benadering wellicht het beste bij u. Wilt u zich verdiepen in de achtergrond van uw problematiek dan is een inzichtgevende aanpak meer aangewezen.

Ik werk veel met schematherapie en principes uit de cognitieve therapie, acceptance and commitment therapy (ACT) en mindfulness. Voor meer informatie: www.vgct.nl en www.schematherapie.nl.

Beeldbellen en E health

Afspraken vinden in de regel plaats in mijn praktijkruimte, maar in overleg kan er gebruik gemaakt worden van beeldbellen. Deze loopt via de account van de Clientenlogin waarin hiervoor een beveiligde verbinding wordt geboden. Ook kan hier van andere e-health methoden gebruik gemaakt worden (bijv. digitale vragenlijsten, dagboekformulieren en patiënten informatiefolders.  

Crisis

Ik werk op afspraak. In geval van crisis tijdens de behandeling kunt u van maandag tot en met vrijdag (8.30-17.30 u) telefonisch contact met mij opnemen. We kijken dan samen wat er op dat moment nodig is. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost van uw woonplaats.  

Waarneming bij afwezigheid

Bij langere afwezigheid (bijvoorbeeld door ziekte of vakantie) is er waarneming geregeld met een aantal collega's. U krijgt hierover vooraf informatie, ook wordt u geïnformeerd via een bericht op de website en praktijkvoicemail.

Bij korte afwezigheid (bijvoorbeeld één dag) bespreek ik met u op maat welke waarneming nodig is.