Tegenslagen horen bij het leven; de angst, somberheid en bezorgdheid die dan volgen gaan na een tijd vaak vanzelf weer over. Wanneer de klachten aanhouden en een eigen leven gaan leiden, kan psychotherapie aangewezen zijn.

In mijn praktijk werk ik o.a. met de volgende probleemgebieden: identiteitsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek; onzekerheid en minderwaardigheidsgevoelens; somberheid en stemmingsklachten; angst en dwangklachten; paniekklachten; aanhoudende spanningsklachten; eetstoornissen; problemen in de verwerking van een traumatische ervaring; gecompliceerde rouw; burn-out en werk-gerelateerde stressklachten; problemen in relaties met andere mensen; problemen in de verwerking van nare jeugdervaringen.

Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat u er weer mee kunt leven. Dat betekent: anders met uw klachten leren omgaan, nare en pijnlijke gevoelens verwerken of moeilijke situaties anders aanpakken.

Een vrijgevestigde praktijk is niet de geschikte plek voor de behandeling van verslavingsproblematiek, acute crisisgevoelige psychiatrische problematiek, problematiek waarbij buiten kantoortijden dringend hulp nodig kan zijn, of als een multidisciplinaire behandeling aangewezen lijkt.