Als BIG geregistreerd psychotherapeut ben ik gehouden aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Rechten en plichten van cliënten en behandelaars zijn vastgelegd in een aantal wetten: de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG); de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Daarnaast geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik licht deze rechten graag toe in het kennismakingsgesprek. Voor meer informatie kunt u terecht bij de website van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.

  • Uw belangrijkste rechten zijn:
  • recht op informatie over diagnose en behandeling
  • recht op inzage en afschrift van uw dossier
  • recht op geheimhouding van uw gegevens (privacy)
  • recht op vrije keuze van hulpverlener
  • recht op het indienen van een klacht

Klachten

Als u niet tevreden bent of een klacht heeft kunt u dit het beste zo snel mogelijk met mij bespreken, zodat we een gezamenlijke oplossing kunnen zoeken. Indien dit niet voldoende is of u een ernstige klacht heeft, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP. Meer informatie hierover vindt u via de volgende link: klachtenregeling LVVP.

Afmelden

Mocht u verhinderd zijn voor een afspraak, dan verzoek ik u dit ten minste 24 uur van te voren aan mij door te geven, dit kan altijd via de telefoon, eventueel met een voicemail bericht, of via de beveiligde email. Afspraken die korter van te voren worden afgezegd worden in rekening gebracht, ook als het overmacht betreft. De tijd van uw afspraak kan immers niet meer worden gebruikt voor een andere cliënt. U ontvangt dan een rekening van 50 euro.

Betalingsvoorwaarden

Als betalingsvoorwaarden hanteer ik de richtlijnen van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. U vindt deze op de website van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. Desgewenst kan ik u hiervan een afschrift verstrekken.