Kosten en vergoeding van verzekerde zorg

In 2024 heb ik opnieuw contracten met alle zorgverzekeraars voor Specialistische GGZ en Basis GGZ.  Voorwaarde hiervoor is een passende verwijzing volgens de landelijke verwijsafspraken (meestal van de huisarts) met daarop aangegeven: uw persoonsgegevens, een vermoedelijke diagnose en een indicatie voor Specialistische GGZ dan wel Basis GGZ. Enkele zorgverzekeraars hanteren grenzen in het aantal behandelingen dat ik op jaarbasis mag verrichten. Vraagt u hiernaar bij de aanmelding.

De declaratie gebeurt in principe maandelijks op basis van de aantal gevolgde sessies (face tot face, online behandeling of telefonisch) en van de duur van de sessies. De declaratie wordt rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraar, deze houdt achteraf bij u het eigen risico in. 

De declaratie wordt gekoppeld aan de diagnose informatie en een zorgzwaartetypering. Deze wordt vastgesteld aan de hand van een vragenlijst (HONOS+) die ik periodiek met u doorloop. De uitslag hiervan wordt opgenomen in het dossier.

Diagnose op declaratie

Op een declaratie naar de verzekering wordt vanaf 2022 zowel de diagnose informatie als ook de zorgzwaartetypering n.a.v. de HONOS+ vragenlijst vermeld. Indien u niet wilt dat de verzekeraar inzage heeft in deze informatie kunt u dit bij mij aangeven. We vullen dan een privacyverklaring in.

Niet verzekerde zorg

Als u psychische klachten heeft waarbij geen diagnose kan worden gesteld of een diagnose is gesteld die valt onder de zogenaamde “niet verzekerde zorg” kunt u toch bij mij terecht. U krijgt dan een rekening op basis van het aantal consulten. Bij een aantal aanvullende zorgverzekeringen kunt u dit achteraf gedeeltelijk of geheel declareren, u dient dit zelf bij uw zorgverzekeraar na te gaan.

Voor de tarieven van niet verzekerde zorg en coaching kunt u contact met mij opnemen.