Kosten en vergoeding van verzekerde zorg

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuw vergoedingenstelsel in de GGZ gestart: het zorgprestatiemodel.

In 2023 en in 2024 heb ik contracten met alle zorgverzekeraars voor Specialistische GGZ en met de meeste voor Basis GGZ. Vraagt u hiernaar bij de aanmelding. Het Specialistische GGZ traject wordt geheel vergoed. Voorwaarde hiervoor is een passende verwijzing volgens de landelijke verwijsafspraken (meestal van de huisarts) met daarop aangegeven: uw persoonsgegevens, een vermoedelijke diagnose en een indicatie voor Specialistische GGZ. Voor Basis GGZ is de vergoeding geheel als ik een contract heb, of grotendeels indien ik geen contract heb.

De declaratie gebeurt in principe maandelijks op basis van de gevolgde sessies (face tot face, online behandeling of telefonisch). De declaratie wordt rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraar, deze houdt achteraf bij u het eigen risico in. 

De declaratie wordt gekoppeld aan de diagnose informatie en een zorgzwaartetypering. Deze wordt vastgesteld aan de hand van een vragenlijst (HONOS+) die ik periodiek met u doorloop. De uitslag hiervan wordt opgenomen in het dossier.

Diagnose op declaratie

Op een declaratie naar de verzekering wordt vanaf 2022 zowel de diagnose informatie als ook de zorgzwaartetypering n.a.v. de HONOS+ vragenlijst vermeld. Indien u niet wilt dat de verzekeraar inzage heeft in deze informatie kunt u dit bij mij aangeven. We vullen dan een privacyverklaring in.

Niet verzekerde zorg

Als u psychische klachten heeft waarbij geen diagnose kan worden gesteld of een diagnose is gesteld die valt onder de zogenaamde “niet verzekerde zorg” kunt u toch bij mij terecht. U krijgt dan een rekening op basis van het aantal consulten. Bij een aantal aanvullende zorgverzekeringen kunt u dit achteraf gedeeltelijk of geheel declareren, u dient dit zelf bij uw zorgverzekeraar na te gaan.

Voor de tarieven van niet verzekerde zorg en coaching kunt u contact met mij opnemen.